Гипсокартон

Всички плоскости от гипсокартон са с еднаква широчина и определени дължини като тези размери са съобразени със системите за сухо строителство и заоните в които ще се осъществи монтажа на картона. Отделните видове гипсокартонени плоскости се различават по между си най-вече по състава си, което предопределя и областите на  приложение на даден вид.

Гипсокартон – плоскости GKB

гипсокартон

 

Прилагат се при облицоването на стени и тавани. Монтират се върху метална или дървена конструкция за преградни стени, предстенни обшивки, окачени тавани. Могат да се лепят с лепило за гипсокартон по метода на сухата мазилка. Представляват състоящи се от гипс плоскости, чиито повърхности и кантове по дължина са облечени със специален устойчив картон.

Дебелина (mm): 9,5/12,5/15
Широчина (mm): 1 200
Дължини (mm): 2 000 – 3 000

Гипсокартон – плоскости GKI – импрегнирани

<strong><em><strong><em>гипсокартон</em></strong></em></strong>

 

Прилагат се при облицоването на стени и тавани. Монтират се върху метална  за преградни стенипредстенни обшивкиокачени тавани. Могат да се лепят с лепило за гипсокартон по метода на сухата мазилка.  Тези плоскости се прилагат  специално във влажни помещения (домашните кухня и баня), както и като основа за полагане на плочки. Представляват състоящи се от гипс плоскости специално импрегнирани срещу поемане на влага.

Дебелина (mm): 12,5/15
Широчина (mm): 1 200
Дължини (mm): 2 000 – 3 000

Гипсокартон – плоскости GKF – пожароустойчиви

<strong><em><strong><em>гипсокартон</em></strong></em></strong>

 

Прилагат се при облицоването на стени и тавани. Монтират се върху метална за преградни стенипредстенни обшивкиокачени тавани с противопожарни изисквания, изграждане на подпокривно пространство. Представляват гипсови  плоскости, чието ядро е допълнително армирано с мин. 0,2 % от теглото стъклофазерни нишки с дължина 3 – 30 мм, за по- дълго запазване на целостта им под въздействието на пожар

Дебелина (mm): 12,5/15
Широчина (mm): 1 200
Дължини (mm): 2 000 – 3 000

Гипсокартон – плоскости GKFI – комбинирани

Прилагат се при облицоването на стени и тавани. Монтират се върху метална преградни стенипредстенни обшивкиокачени тавани с противопожарни изисквания, по специално във влажни помещения например бани в жилищни сгради. Представляват гипсови пожарозащитни плоскости чиито гипсово ядро и картон са специално импрегнирани срещу поемане на вода.

Дебелина (mm): 12,5/15
Широчина (mm): 1 200-1250
Дължини (mm): 2 000 – 2 500 до 2 750

Източник – Knauf България

 

 

UA-4499163-1